Voorwaarden & kwaliteit

Hoewel jij voor mijn belangrijker bent, is het zo dat er o.a. voorwaarden en een privacyverklaring moeten zijn. Deze zijn hier te vinden. Ik vraag je om voorafgaand aan de coaching hier kennis van te nemen.

Ik ben aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors (ABvC). Hiermee ben ik gebonden aan een klachtregeling, de beroeps- en gedragscode en het beroepsgeheim. Permanente educatie en super- en intervisie dragen bij aan continue kwaliteitsborging

Meer info hierover vind je op www.abvc.nl